תרופות (עם טעם טוב)

תרופות (עם טעם טוב)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות