תרופות (בלי טעם או טעם רע)

תרופות (בלי טעם או טעם רע)

מברכים: לא מברכים
ברכה אחרונה: לא מברכים