תפוח עץ

תפוח עץ

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות