תות עץ

תות עץ

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות