פיתה

פיתה

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון
תה

תה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות