שקדים רגילים

שקדים רגילים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות