שקדים ירוקים

שקדים ירוקים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות