שקדים

שקדים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות
שקדים ירוקים

שקדים ירוקים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות
שקדים רגילים

שקדים רגילים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות