שקדי מרק

שקדי מרק

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה