קליק (שוקולד)

קליק (שוקולד)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
שוקולד

שוקולד

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות