שום (חי או מבושל)

שום (חי או מבושל)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות