רחת חלקום

רחת חלקום

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות