קרקרים (מציות)

קרקרים (מציות)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה