קרם (בלי עוגה)

קרם (בלי עוגה)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות