קצפת

קצפת

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות