קניידלך

קניידלך

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
קניידלך

קניידלך

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה