קליפות פרי הדר מצופות

קליפות פרי הדר מצופות

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות