קליפות הדרים מצופות

קליפות הדרים מצופות

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות