קישקע ממולא מקמח חיטה

קישקע ממולא מקמח חיטה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה