קיווי

קיווי

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות