קוקה קולה

קוקה קולה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות