קוניאק

קוניאק

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
קוניאק

קוניאק

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות