קוגל אטריות

קוגל אטריות

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה