קובה סולת

קובה סולת

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה