קובה בורגול

קובה בורגול

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה