קובה אורז

קובה אורז

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות