צנימים

צנימים

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון