צנונית

צנונית

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות
צנונית

צנונית

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות