פצפוצי חיטה

פצפוצי חיטה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה