פלפל

פלפל

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות
פלפל חריף

פלפל חריף

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות