פיצה (עיסה מקמח ומי פירות)

פיצה (עיסה מקמח ומי פירות)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה