פטריות

פטריות

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
מרק פטריות

מרק פטריות

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות