פומלה

פומלה

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות
פומלה

פומלה

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות