יין ענבים

יין ענבים

מברכים: בורא פרי הגפן
ברכה אחרונה: בורא נפשות
ענבים

ענבים

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות