עוגות (עם קמח)

עוגות (עם קמח)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה