סמבוסק (מטוגן בשמן)

סמבוסק (מטוגן בשמן)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה