סמבוסק

סמבוסק

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
סמבוסק (מטוגן בשמן)

סמבוסק (מטוגן בשמן)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
סמבוסק (אפוי בתנור)

סמבוסק (אפוי בתנור)

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון