סלרי

סלרי

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות