סלט פירות

סלט פירות

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות