סלט ירקות

סלט ירקות

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות