סלט טונה

סלט טונה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות