סלט ביצים

סלט ביצים

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות