סולת מבושלת (סמיכה)

סולת מבושלת (סמיכה)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה