סולת מבושלת (דלידה)

סולת מבושלת (דלידה)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות