מסטיק עם סוכר

מסטיק עם סוכר

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
מסטיק ללא סוכר בטעם טוב

מסטיק ללא סוכר בטעם טוב

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
חלקום (מתירס וסוכר)

חלקום (מתירס וסוכר)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
טופי (סוכריה)

טופי (סוכריה)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
סוכר

סוכר

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
סוכריות

סוכריות

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות