דייסת סובין

דייסת סובין

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
סובין

סובין

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות