נבט חיטה (מבושל)

נבט חיטה (מבושל)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה