נבט חיטה (לא מבושל)

נבט חיטה (לא מבושל)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות