מרק נמס אינסטנט

מרק נמס אינסטנט

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות