מרק ירקות מעוכים

מרק ירקות מעוכים

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות